en de ru

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni tymczasowo wstrzymać przyjmowanie zamówień na półmaski filtrujące. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej zrealizować przyjęte już zamówienia i odblokować przyjmowanie kolejnych.

 

 

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

FAIR PLAY certyfikat

Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" produkuje środki ochrony osobistej klasyfikowane jako I, II lub III kategorii ochrony. Dla II i III kategorii produktów zostały wydane certyfikaty zgodności przez upoważnione jednostki notyfikowane jako dowód ich zgodności z normami zharmonizowanymi.

                  

                                                                                                                                     


 

S. I. „ZGODA” posiada System Zarządzania Jakością. Certyfikat wydany przez TUV Hessen poświadcza, że Spółdzielnia przestrzega wymagań, do jakich została zobowiązana w ramach funkcjonowania systemu zarządzania. Kompetentny personel zabiega, by każde działanie było zgodne z założonym planem a jego realizacja odpowiadała wymaganiom prawa.

 

  • Certyfikat Systemu Zarządzania SZJ           

 

 

 

 


 

Polityka SZJ