en de ru
FAIR PLAY certyfikat

Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" produkuje środki ochrony osobistej klasyfikowane jako I, II lub III kategorii ochrony. Dla II i III kategorii produktów zostały wydane certyfikaty zgodności przez upoważnione jednostki notyfikowane jako dowód ich zgodności z normami zharmonizowanymi.

                  

                                                                                                                                     


 

S. I. „ZGODA” posiada System Zarządzania Jakością. Certyfikat wydany przez TUV Hessen poświadcza, że Spółdzielnia przestrzega wymagań, do jakich została zobowiązana w ramach funkcjonowania systemu zarządzania. Kompetentny personel zabiega, by każde działanie było zgodne z założonym planem a jego realizacja odpowiadała wymaganiom prawa.

 

  • Certyfikat Systemu Zarządzania SZJ           

 

 

 

 


 

Polityka SZJ