en de ru

FAIR PLAY certyfikat

 

Filtr ZG P2 R 

 

KLASA  FFP2

KATEGORIA  III

 

ZASTOSOWANIE:

Filtr ZG P2 R przeznaczony jest do półmasek wielokrotnego użytku Maskpol MP22/Z lub Secura 2000.

Po skompletowaniu z częścią twarzową stanowi ochronę dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 10 – krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS.

Skutecznie chroni przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych w zakresie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 143:2004 ze zmianami zawartymi w normie PN-EN 143:2004/A1:2007 dotyczącymi klasy P2.

Filtr ZG P2 jest filtrem wielokrotnego użytku, powinien być czyszczony i dezynfekowany po każdym użyciu.

Filtr może być używany w strefach zagrożonych wybuchem – wyrób antyelektrostatyczny.

 

 

 

 

 

Certyfikat oceny typu WE NR WE/S/2761/2017

Karta informacyjna (PDF)

 


 

Filtr ZG P3 R 

 

KLASA  FFP3

KATEGORIA  III

 

ZASTOSOWANIE:

Filtr ZG P3 R przeznaczony jest do półmasek wielokrotnego użytku Maskpol MP22/Z lub Secura 2000.

Po skompletowaniu z częścią twarzową stanowi ochronę dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20 – krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS.

Skutecznie chroni przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych w zakresie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 143:2004 ze zmianami zawartymi w normie PN-EN 143:2004/A1:2007 dotyczącymi klasy P3.

Filtr ZG P3 jest filtrem wielokrotnego użytku, powinien być czyszczony i dezynfekowany po każdym użyciu.

Filtr może być używany w strefach zagrożonych wybuchem – wyrób antyelektrostatyczny.

 

 

 

Certyfikat oceny typu WE NR WE/S/2762/2017

Karta informacyjna (PDF)