en de ru
FAIR PLAY certyfikat

S.I. „ZGODA” ZPChr posiada wiele nagród i wyróżnień.

Do najważniejszych należą: 

  • I Nagroda Ministra Gospodarki i Pracy Pracodawca-Organizator Bezpiecznej Pracy zdobyta w 2003 
  • Nagrody Fair Play zdobywane corocznie od 2002 r.
  • Gazele Biznesu
  • Lodołamacz 2009 r.