en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Kamizelka ostrzegawcza Z-2

 

KATEGORIA  II

PRZEZNACZENIE:

Kamizelka ostrzegawcza, pomarańczowa, odblaskowa.

Przeznaczona jest do użytkowania w warunkach pracy, w których konieczne jest zagwarantowanie widoczności pracowników w świetle odbitym.

Kamizelka jest wyrobem o właściwościach antyelektrostatycznych i może być używana w podziemnych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem.

 

Spełnione wymagania:

Certyfikat oceny typu WE nr 6/WE-1475/2010

PN-EN 471+A1:2010

PN-EN 340:2006

PN-EN 1149-5:2009

 

 

 


 

Szelki ostrzegawcze SZ-02

 

KATEGORIA  II

PRZEZNACZENIE:

Szelki z taśmą odblaskową przeznaczone są do stosowania w warunkach pracy, gdzie wymagana jest odzież sygnalizująca obecność jej użytkownika, poprzez emitowanie odbitego promieniowania. Szelki są odzieżą ostrzegawczą, mającą właściwości antystatyczne. Szelki z taśmą odblaskową mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe oraz zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

 

Spełnione wymagania:

Certyfikat Oceny Typu WE nr 12/WE-1475/2016

PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna

PN EN 471+A1:2010 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesJonalnego

PN-EN 1149-5:2009 Odziez ochronna - właściwości elektrostatyczne