en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Półmaska BIO 0/31z FFP2 R D

 

KLASA  FFP2

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące  BIO/31z FFP2 z zaworkiem wydechowym – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia  10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski płaskie wielokrotnego użytku.

Półmaska BIO posiada właściwości biobójcze. Aktywność biobójcza wobec bakterii ( gram-ujemne i gram-dodatnie) wynosi A= 3,2;4,1 po 8 godzinach inkubacji.

Aktywność grzybobójcza ( pleśni i drożdży) wynosi A= 1,4;2,5 po 8 godzinach inkubacji.

Ocena biobójczości została ustalona w oparciu o zapisy normy PN-EN 1276:2000.

Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca BIO/31z składa się z :

 • czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

Półmaska BIO 0/31 FFP2 R D

 

KLASA  FFP2

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące  BIO/31 FFP2  – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia  10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski płaskie wielokrotnego użytku.

Półmaska BIO posiada właściwości biobójcze. Aktywność biobójcza wobec bakterii ( gram-ujemne i gram-dodatnie) wynosi A= 3,2;4,1 po 8 godzinach inkubacji.

Aktywność grzybobójcza ( pleśni i drożdży) wynosi A= 1,4;2,5 po 8 godzinach inkubacji.

Ocena biobójczości została ustalona w oparciu o zapisy normy PN-EN 1276:2000.

Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca BIO/31z składa się z :

 • czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

Półmaska BIO-1 FFP3 R D

 

KLASA  FFP3

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące BIO – 1 FFP3 – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia  20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski płaskie wielokrotnego użytku. Półmaski BIO posiadają właściwości biobójcze, co potwierdzają badania biobójcze i biostatyczne przeprowadzane w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ. Aktywność biobójcza wobec bakterii (gram-ujemne, gram-dodatnie ) wynosi A=3,2; 4,1 po 8 godzinach inkubacji.

Aktywność grzybobójcza wobec grzybów (pleśni i drożdży) wynosi: 1,4;2,5 po 8 godzinach inkubacji. Ocena biobójczości została ustalona w oparciu o zapisy normy PN-EN 1276:2000.

Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca BIO – 1 składa się z :

 • czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Certyfikat oceny typu WE NR WE/S/2566/2016

Karta informacyjna (PDF)