en de ru

 

Zatrudnimy szwaczki, dziewiarzy!

Tel: 42-211-11-62 w.134

kadry@zgoda.pl

FAIR PLAY certyfikat

Stosowane w przemyśle: chemicznym, metalowym, rolniczym, spożywczym, wydobywczym (węgiel, skały i kruszywo, rudy metali), cementowym, budowlanym, drzewnym i w branży medycznej.

 

Ochrona przed pyłami i aerozolami: azbestu, cementu, węglanu wapnia, grafitu, gipsu, kredy, kamienia, marmuru, tlenku cynku, celulozy, siarki, bawełny, opiłków metali żelaznych i nieżelaznych, węglowymi, roślinnymi, mącznymi, zawierającymi : beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne oraz mgłami olejów i substancji ropopochodnych, wirusami do wartości 20 NDS.

Można  stosować przy spawaniu i lutowaniu.

 

 

ZF 0/27z FFP3 NR D

 

Spełnione wymagania:

Certyfikat Oceny typu WE nr WE/S/2546/2016 , EN 149: 2001 + A1 : 2009.

Kategoria III.

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

Ograniczenia: Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

ZF 0/27az FFP3 R D (o podwyższonych właściwościach użytkowych)​

 

Spełnione wymagania:

Certyfikat Oceny typu WE nr WE/S/19/2013, EN 149: 2001 + A1 : 2009. 

Kategoria III

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu  nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego. Półmaska może być używana przez więcej niż jedną zmianę roboczą, ale tylko do momentu zmniejszenia się jej wydajności filtracyjnej.

 

Zalety:

Wyrób antyelektrostatyczny, wygodna w przechowywaniu, niska masa wyrobu, wysoki komfort użytkowania. Półmaska zawiera wkładkę z siatki sytntetycznej, której zadaniem jest: poprawa własności użytkowych, poprawa komfortu użytkowania, poprawa estetyki. Usztywnienie półmaski siatką zapobiega niekorzystnym i niekontrolowanym zamianom jej podstawowego kształtu i zapewnia stabilne parametry techniczne podczas całego okresu użytkowania, w każdych przewidywanych warunkach użytkowania.

 

Ograniczenia:

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, pyłom i gazom toksycznym oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

ZF 0/35z FFP3 NR D

 

Spełnione wymagania:

Certyfikat oceny typu WE CIOP PIB nr WE/S/2455/2015, EN 149:2001+A1:2009

Kategoria III

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

Zalety:

Wyrób antyelektrostatyczny, wysoka pyłochłonność, niskie opory oddychania, długi czas eksploatacji półmaski, wysoki nominalny wskaźnik ochrony.

 

Ograniczenia:

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

 

 


 

ZG-1 FFP3 R D

 

Spełnione wymagania: 

Certyfikat oceny typu WE-CIOP-PIB nr WE/S/1561/2010, EN 149: 2001+A1:2009

Kategoria III

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego. Półmaska jest przeznaczona do wielokrotnego użytku.

 

Zalety:

Wyrób antyelektrostatyczny, wygodna w przechowywaniu, niska masa wyrobu, wysoki komfort użytkowania.

 

Ograniczenia: 

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

ZG-2 FFP3 NR D

 

Spełnia wymagania:

Certyfikat OSRI235/E-030/E-030/2009, EN 149;2001 + A1 : 2009, 

Kategoria III

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

Zalety:

Wyrób antyelektrostatyczny, wysoka pyłochłonność, niskie opory oddychania, długi czas eksploatacji półmaski, wysoki nominalny wskaźnik ochrony.

 

Ograniczenia:

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

Karta informacyjna (PDF)

 


 

ZG-3 FFP3 NR D

 

Spełnia wymagania: 

Certyfikat OSRI 235/E-027/2009, EN 149:2001 + A1 : 2009,

Kategoria III

 

Zastosowanie:

Półmaska służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaska może być używana w strefie w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.

 

Zalety: 

Wyrób antyelektrostatyczny, wysoka pyłochłonność, niskie opory oddychania, długi czas eksploatacji półmaski, wysoki nominalny wskaźnik ochrony.

 

Ograniczenia: 

Półmaska nie służy do ochrony przeciwko parom i gazom, oraz nie może być używana gdy deficyt tlenu w powietrzu wynosi <17%.

 

Karta informacyjna (PDF)