en de ru
FAIR PLAY certyfikat

 

Półmaska filtrująca ZF (A,B,E) 0/32z FFP2 R D z włókniną węglową

 

 

KLASA  FFP2

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące  ZF 0/32z (A, B, E) FFP2 z zaworkiem wydechowym – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia  10-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia.

Są to półmaski czaszowe wielokrotnego użytku. Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

ZASTOSOWANIE:

Półmaska może być produkowana w 3 wersjach w zależności od zastosowanej włókniny z węglem aktywnym. Z uwagi na różne rodzaje zanieczyszczeń, półmaski  posiadają różne kolory zaworka wydechowego, zacisku nosowego oraz uchwytu taśm nagłowia.

W zależności od koloru zaworów półmaski chronią przed :

 

A (brązowy) gazami organicznymi i innymi podobnymi gazami przy koncentracji do 1 NDS

B (szary) gazami nieorganicznymi tj.: cyjanowodór, dwutlenek azotu i inne gazy przy koncentracji do 1 NDS

E (żółty) gazami kwaśnymi i innymi gazami takimi jak: siarkowodór, dwutlenek siarki itd. przy koncentracji do 1 NDS

 

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca Zf 0/32z (A,B,E) składa się z :

 • czaszy - wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Certyfikat Oceny typu WE nr WE/S/2397/2015

 

 


 

 

Półmaska filtrująca ZF A 0/37z FFP2 R D z włókniną węglową

 

 

 

KLASA  FFP2

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące ZF 0/37z FFP2 – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza   10 - krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski płaskie wielokrotnego użytku. Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

ZASTOSOWANIE:

Półmaski posiadają dodatkowo warstwę z włókniny z węglem aktywnym, dzięki której mogą być stosowane w środowiskach gdzie występują gazy organiczne i/lub pary subst5ancji organicznych przy koncentracji <NDS.

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca ZF 0/37z składa się z :

 • czaszy- wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

 

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Certyfikat oceny typu  WE NR WE/S/2441/2015

 

 


 

 

Półmaska filtrująca ZF A 0/34z FFP3 R D z włókniną węglową

 

 

 

KLASA  FFP3

KATEGORIA  III

 

PRZEZNACZENIE:

Półmaski  filtrujące ZF 0/34z FFP3 – służą do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia  20 - krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia .

Są to półmaski płaskie,  przeznaczone na jedną zmianę roboczą (max. 8 godzin). Nie należy  stosować  ich, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17%.

Półmaski naszej produkcji są wyrobem antyelektrostatycznym – mogą  być używane w strefie zagrożonej wybuchem.

 

ZASTOSOWANIE:

Półmaska posiada dodatkową warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym i dzięki niej może być stosowana w środowiskach, gdzie występują gazy organiczne i inne podobne gazy przy koncentracji < NDS.

 

CHARAKTERYSTYKA:

Półmaska filtrująca ZF 0/34z składa się z :

 • czaszy - wykonanej z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej,
 • dwóch taśm nagłowia,
 • zacisku nosowego,
 • uszczelniacza nosowego,
 • zawora wydechowego.

 

WYMAGANIA:

Półmaski  naszej produkcji są  zgodne z europejską normą EN 149:2001 + A1:2009.

Wszystkie nasze półmaski posiadają ocenę Instytutu Medycyny Pracy, że zastosowane surowce do produkcji półmasek nie wywierają działania drażniącego na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

 

 

Certyfikat oceny typu WE NR WE/S/2070/2013