en de ru
FAIR PLAY certyfikat

Antymikrobowe włókniny filtracyjne

 

Spółdzielnia Inwalidów ZGODA oferuje antymikrobowe  włókniny filtracyjne do wielu zastosowań: ochrona indywidualna dróg układu oddechowego, filtry powietrza w klimatyzacji i wentylacji wszelkiego typu pomieszczeń, także w służbie zdrowia. 
Włókniny wykonane są metodą meltblown (pneumotermiczną).

Włókniny antymikrobowe zawierają w sobie bioaktywne jony i atomy metali, głównie srebra w towarzystwie innych pierwiastków, jak cynk bądź bar czy tytan. Jony te umieszczone są we włóknach w sposób trwały ponieważ są zatopione w polimerze, z którego włókna wytworzono. Tym samym nie są uwalniane i nie mogą szkodzić użytkownikowi.

 

Włóknina bez dodatku antymikrobowego

 

 

Włóknina z dodatkiem antymikrobowym

 

Włókniny mają masę powierzchniową 20 – 150 g/m2. (mogą być też wytwarzane o masie powierzchniowej zaproponowanej przez klienta). Obecnie produkuje się je w arkuszach o wymiarach 80x120 cm.
               
Włókniny antymikrobowe przeznaczone są do oczyszczania wdychanego powietrza (maski i filtry)  czy wprowadzanego do  pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych z bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych (np. reprezentowanych przez Escherichia coli i Staphylococcus aureus) oraz z grzybów i pleśni (np. reprezentowanych przez Aspergillus niger i Candida albicans). Już po kilku godzinach od pojawienia się bakterii lub grzybów na włókninie ich ilość spada o 20-90%, a po 24 godzinach nawet o 80-99%. Efekt mikrobobójczy jest długotrwały. Aktywność bójczą włóknin przedstawia wykres (dla układu włóknin). Jest ona obliczana jako logarytm ze stosunku liczby mikroorganizmów na materiale nie aktywnym biologicznie po określonym czasie do  liczby mikroorganizmów na materiale aktywnym biologicznie po tym samym czasie. Wysoki wynik tego stosunku, to wysoka biobójczość. 
Ewentualna obecność ładunku elektrostatycznego na włókninie antymikrobowej wpływa korzystnie na jej biologiczną aktywność. Ta zwiększona aktywność ulega jednak po pewnym czasie  spadkowi wraz z ubytkiem tego ładunku, ale nawet jego całkowita utrata nie eliminuje włókniny z użytku.  Zachowuje ona bowiem trwale swą aktywność biologiczną. 
Włóknina antymikrobowa jest doskonałym materiałem do wyrobu osobistych zabezpieczeń dróg oddechowych, do filtrowania powietrza dostarczanego do pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych np.: szpitali, ambulatoriów, sal zabiegowych, pomieszczeń biurowych, sal kinowych, sal teatralnych, mieszkań i pojazdów itd.
Ważną cechą włókniny antymikrobowej jest trwanie jej biologicznej aktywności nawet po okresie użytkowania. Składowana jako odpad nie pozwala rozwijać się wielu typom bakterii i grzybów znajdujących się w składowisku, a tym samym nie staje się ono miejscem rozwoju mikroorganizmów.

 

 

Włóknina filtracyjna

PRZEZNACZENIE:

Włóknina filtracyjna służy jako materiał filtracyjny do produkcji ochron dróg oddechowych.

 

 

 

Świecowy wkład filtracyjny F5 do kąpieli galwanicznych

 

PRZEZNACZENIE:

Świecowy wkład filtracyjny stosowany jest do filtracji cieczy agresywnych głównie do kąpieli galwanicznych (z wyjątkiem kąpieli chromowej). 

Wykonany jest z włókniny polipropylenowej nawiniętej na perforowany rdzeń z polipropylenu.

 

 

 

Filtr włókninowy FP/B3

 

PRZEZNACZENIE:

Filtry włókninowe przeznaczone są do użycia w mierniku pyłu. Wytwarzane są w postaci koła o średnicach: 25mm, 37mm, 45mm, 50mm, 55mm z aktywowanej  i kalandrowanej włókniny polipropylenowej melt-blown o masie powierzchniowej 115 g/m2.