en de ru
FAIR PLAY certyfikat

 

 

Sorbenty syntetyczne

 

 

 

 

Wykonane z włókien polipropylenowych sorbenty są gotowymi do użycia wyrobami o dużych zdolnościach sorpcyjnych, do skutecznego zbierania rozlewisk substancji ropopochodnych.

Służą do likwidacji rozlanych na powierzchniach utwardzonych, w pomieszczeniach, na drogach i placach oraz na powierzchniach wodnych - plam paliw ciekłych - oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego a także rozpuszczalników zawierających pochodne ropy naftowej alkohole, estry organiczne, oleje i kwasy tłuszczowe.

Sorbenty umieszcvzone na powierzchni wody nie toną i po wchłonięciu oleju pozostają na powierzchni.

Ilość wchłoniętych substancji ropopochodnych wielokrotnie przewyższa masę użytego sorbentu.

 

 


 

Węże sorpcyjne

 

Wąż sorpcyjny przeznaczony jest do likwidacji substancji ropopochodnych.

Wszystkie produkowane w chwili obecnej węże są koloru białego.

Wąż produkowany jest w rozmiarach:

* długość 100cm średnica 8cm

* długość 200cm średnica 8cm

* długość 300cm średnica 8cm

 

* długość 100cm średnica 12cm

* długość 200cm średnica 12cm

* długość 300cm średnica 12cm

 

* długość 100cm średnica 20cm

* długość 200cm średnica 20cm

* długość 400cm średnica 20cm

 

 


 

 

Maty sorpcyjne

 

 

Maty sorpcyjne naszej produkcji mają standardowy wymiar 80cmX120cm

Produkujemy je o różnej gramaturze, od której to uzależniona jest ilość pochłanianych substancji ropopochodnych.

Dostępne maty sorpcyjne o gramaturze:

- 100g/m²

- 200g/m²

- 300g/m²

- 500g/m²