en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Sorbenty syntetyczne

 

Są przeznaczone do likwidacji rozlanych (na powierzchniach utwardzonych w pomieszczeniach, na drogach i placach oraz na powierzchniach  wody) paliw ciekłych  oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego, a także rozpuszczalników zawierających pochodne ropy naftowej, alkohole, estry organiczne, oleje tłuszczowe, kwasy tłuszczowe. Nie należy stosować sorbentu do likwidacji plam cieczy stanowiących roztwory wodne, jak na przykład roztworów kwasów lub zasad nieorganicznych.

Silne własności hydrofobowe sorbentu czynią go szczególnie przydatnym do zbierania plam olejów z powierzchni wody, a także ograniczania i stopniowego zmniejszania powierzchni takich plam.  Stosowanie sorbentu w obecności wody umożliwia usunięcie znacznej części oleju zanieczyszczonego niewielkimi ilościami wody.

Sorbenty umieszczone na powierzchni wody nie toną i po wchłonięciu oleju pozostają na powierzchni. Największą nasiąkliwość wykazuje sorbent w stosunku do węglowodorów ciekłych lekkich, takich jak benzyna, olej opałowy lekki, rozpuszczalniki.  Sorbenty nie mają zastosowania w przypadku olejów wysokolepkich (opałowy ciężki, oleje smarowe). Sorbenty włókninowe mogą pochłaniać ciecze w ilości równej 5-15 krotności swojej masy wyjściowej. Sorbenty mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie zaistnieje nagła potrzeba usuwania substancji ropopochodnych, jak i tam gdzie taka potrzeba występuje ciągle lub okresowo i nie zawsze musi wiązać się z awarią lub dużym zagrożeniem.

Sorbenty są wytwarzane z włókien polipropylenowych o ciężarze właściwym <1g/cm3,  co gwarantuje ich niezatapialność w przypadku sorbowania płynów lżejszych od wody również po maksymalnym nasyceniu substancją absorbowaną z powierzchni wody. Substancje obce, w tym metale ciężkie i ich związki, rozpuszczalne lub zawieszone w absorbowanej cieczy są usuwane razem z nią.

 

Produkujemy sorbenty w formie: poduszek, węży, mat sorpcyjnych, ścierek.

Obecnie wszystkie formy sorbentów produkujemy w kolorze białym.

 

 

Mata sorpcyjna

 

Maty sorpcyjne naszej produkcji mają standardowy wymiar 80cmX120cm

Produkujemy je o różnej gramaturze, od której to uzależniona jest ilość pochłanianych substancji ropopochodnych.

Dostępne maty sorpcyjne o gramaturze:

- 100g/m²

- 200g/m²

- 300g/m²

- 500g/m²

 

 

Sorbenty olejowe mata sorpcyjna

 

 

 

Poduszki sorpcyjne

 

Poduszki sorpcyjne naszej produkcji mają następujące wymiary:

* 12cmX20cm

* 20cmX20cm

* 50cmX60cm

* 60cmX120cm

Na życzenie klienta dostępne inne wymiary.

W chwili obecnej produkowane przez nas poduszki są koloru białego.

 

 

Sorbenty do oleju poduszki sorpcyjne

 

 

 

Ścierki sorpcyjne

 

Scierki sorpcyjne produkowane są w różnych rozmiarach, różnych gramaturach, od których to uzależniona jest ilość pochłanianych substancji ropopochodnych.

Produkowane ścierki sorpcyjne są koloru białego.

Standardowe produkowane przez nas rozmiary:

*  20cmX30cm   gramatura 50g/m²

*  30cmX30cm   gramatura 50g/m²

*  30cmX30cm   gramatura 150g/m²

*  30cmX40cm   gramatura 100g/m²

 

 

Sorbenty olejowe ścierki sorpcyjne

 

 

 

Wąż sorpcyjny

 

Wąż sorpcyjny przeznaczony jest do likwidacji substancji ropopochodnych.

Wszystkie produkowane w chwili obecnej węże są koloru białego.

Wąż produkowany jest w rozmiarach:

* długość 100cm średnica 8cm

* długość 200cm średnica 8cm

* długość 300cm średnica 8cm

 

* długość 100cm średnica 12cm

* długość 200cm średnica 12cm

* długość 300cm średnica 12cm

 

* długość 100cm średnica 20cm

* długość 200cm średnica 20cm

* długość 400cm średnica 20cm

 

 

Sorbenty do oleju wąż sorpcyjny